پيورو

More: ليما , ڪيوس , Trujillo , Ica , آبيquipa , پولو , سسڪو , Cajamarca